پروژه نمای چوبی با چوب ترمو در میدان اسبی کرج

این پروژه واقع در شهر کرج و به صورت مجتمع تجاری اداری و در یکی از بهترین نقاط آن ساخته شده است که در حدود سال 1392 تهیه و اجرا شده است. این مجموعه به صورت یک مجموعه تجاری و اداری با متراژ بسیار زیاد میباشد. تمام ترمووود مصرفی پروژه از نوع ترمووود فنلاندی بوده و مقدار آن حدود 5000 متر مربع میباشد. نمای چوبی اسب مجتمع تجاری از چوب ترمو و یا همان ترمووود فنلاندی همراه با تایل ترمووود و ترمووال میباشد که در نگاه اول چشم ها را به خود خیره میکند. قیمت ترمووود فنلاندی رها چوب بسیار اقتصادی و مقرون به صرفه میباشد.
نوع ترمووود فنلاندی ( لوناوود) مصرفی 118*19 و 92*42 به صورت SHP بوده است. رنگ ترمووود پروژه آلمانی بوده و تا کنون نیازی به ترمیم و بازسازی رنگ ترمووود نداشته است.
رها چوب اولین و تنها تولید کننده چوب ضد حریق در ایران
رهاچوب بزرگترین تولید کننده ترمووود سوپر در ایران