پروژه نمای چوبی با چوب ترمو برج باغ چهار فصل

این پروژه واقع در خیابان نیاوران تهران است که در حدود سال 1390 و 1391 تهیه و اجرا شده است. این مجموعه متشکل از چند ساختمان بند مرتبه به صورت برج باغ میباشد. تمام ترمووود مصرفی پروژه از نوع ترمووود فنلاندی بوده و مقدار آن حدود 16000 متر مربع میباشد. البته همانطور که مشخص و واضح میباشد در آن زمان ترمووود ایرانی در کشور وجود نداشته است. قیمت ترمووود فنلاندی رها چوب بسیار در این پروژه قابل رقابت بوده و به همین دلیل انتخاب شده است.
نوع ترمووود فنلاندی (لوناوود) مصرفی 118*19 و 92*16 به صورت shp بوده است. رنگ ترمووود پروژه آلمانی بوده و همانطور که در استاندارد شرکت رها چوب آمده است میبایست باز سازی و ترمیم رنگ ترمووود به صورت متوالی و بسته به موارد مختلف تکرار شود.
رها چوب اولین و تنها تولید کننده چوب ضد حریق در ایران