پروفیل 42 ترموود

1-دوام و پایداری چوب ترمو وود:
100% چوب ترمو فنلاندی در برابر شرایط مختلف محیطی، حشرات، رطوبت و همچنین ثبات ابعادی دارای دوام و پایداری بیشتری نسبت به چوب ترمو ایرانی است.
2-مواد اولیه مورد استفاده در ساخت چوب ترمووود :
درخت کاج در خیلی از کشورها وجود دارد ولی از آنجایی که کشور فنلاند تولید کننده اولیه و اصلی ترمووود است بنابراین چوب درختان کاج فنلاندی بافتی منظم و گره‌ هایی پروانه ای شکل دارند و از لحاظ کیفیت نیز دارای کیفیت بالایی نسبت به سایر کشورهای جهان هستند.
3-تکنولوژی مورد استفاده در فرآیند ساخت ترمووود:
از لحاظ شرایط و فرآیندهای استاندارد در ساخت ترمووود باید گفت شرایط ساخت چوب در کشور فنلاند با هیچ کدام از کشورهای جهان قابل مقایسه نیست و ترمووود فنلاندی در شرایطی مانند: میزان حرارت مشخص، کوره های مناسب برای حرارت دهی و داشتن کنترل یکنواخت و به طور کلی داشتن شرایطی کاملا استاندارد در کشور فنلاند ساخته می شود.

4-از نظر رنگ چوب ترمووود:
از آن جایی که چوب ترمووود فنلاندی در درجه حرارت های بسیار بالا ساخته می شود دارای رنگ تیره تری است در حالی که چوب ترمووود ایرانی به دلیل ساخته شدن در دمای پایین کوره رنگ روشن تری دارد.
5- ترک خوردگی ترمووود:
به طور معمول چوب های ترمووود ایرانی دارای ترک های ریز و درشت هستند و سطح صاف و صیقلی ندارند. در صورتی که چوب ترمووود فنلاندی بدون هیچ گونه ترک و دارای سطحی صاف و صیقلی است.
6- وجود گره ترمووود:
ترمو فنلاندی دارای گره‌ هایی یکدست و به صورت پروانه ‌ای است در صورتی که در چوب ترمووود ایرانی گره ها به صورت سوخته و نقطه ای هستند.
7- قابلیت پیچ خوری ترمووود:
ترموودهای ایرانی قابلیت پیچ خوری کمتری در مقایسه با ترمووود های فنلاندی دارند.
8-قیمت ترمووود:
قیمت ترمووود ایرانی در مقایسه با قیمت ترمووود فنلاندی ارزان تر است.

نام