گرینووود greenwood

چوب گرینوود یا اشباع به عنوان جایگزین مناسب ترمووود محصول جدید رهاچوب است که با تکنولوژی جدید، موادی را به داخل چوب تزریق می کنند تا ماندگاری چوب بیشتر شود. این چوب به صورت خام سبز بوده و پس از رنگ زدن، کاملا به رنگ دلخواه شما در می آید و اثری از بیس سبز در چوب مشاهده نخواهید کرد.