نوشته‌ها

greenwood

نحوه تولید چوب اشباع یا گرینوود

تولید چوب گرین وود (گرینوود) بسیار به تولید چوب ترموود شباهت دارد ولی با این تفاوت که مراحل دیگری به آن اضافه می شود.