نوشته‌ها

آلاچیق یا پرگولا چوبی

تفاوت آلاچیق و پرگولا

تفاوت اصلی بین آلاچیق و پرگولا در طراحی و کاربرد سقف آنهاست. آلاچیق پوشش کاملی از نور خورشید را فراهم می کند، در حالی که پرگولا اجازه می دهد تا نور خورشید از طریق سقف باریک خود بتابد. به طور معمول، پرگولا یک سرپناه و سایه جزئی بر روی باغ، مسیر یا پاسیو ایجاد می کند.