واردکننده ترمووود

واردکننده ترمووود رها

کشورهای مختلفی در زمینه تولید ترمووود فعالیت میکنند ولی کشور فنلاند اولین کشور در دستیابی و تولید چوب ترمو می باشد. شایان ذکر است که بهترین چوب ترموی تولیدی در جهان نیز محصول کارخانه های فنلاند می باشند. شرکت رها چوب نیز به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های واردکننده ترمووود ، بیشترین میزان واردات را از شرکت های ترموود فنلاندی دارا می باشد.

 

بزرگترین واردکننده ترمووود

نگاهی گذرا به بروشورهای شرکتهای واردکننده ترمووود .

همچنین فعالان در حوزه های چوب منتشر می کنند.

درخواهید یافت که عمدتا دو روش استفاده از مواد شیمیائی .

همچنین تابش گرما به سطوح چوبی از مقبولیت برخوردار هستند.

تا در بافتها و ساختار سلولی و مولکولی الوار و چوب تغییراتی حاصل شود.

 

واردکننده چوب ترموود

با استفاده از مواد خاص شیمیائی و درواقع تزریق چنین موادی به ریشه های مولکولی الوار, و یا با استفاده از سیستم تابش حرارتی به چوب که به عنوان ترمو هم معروف است, بافت آنها دچار تغییراتی شده و در مقابل نفوذ رطوبت و همچنین حشرات مقاوم تر از انواع الوار و سطوح چوبی معمولی می شوند.