نگهداری چوب ترمو

شرایط نگهداری چوب ترمو

تاکنون آزمایشات کیفی متعددی توسط کارخانجات برتر در زمینه نگهداری چوب ترمو صورت پذیرفته است تا میزان مقاومت محصولات را در هنگام تماس با خاک بدون استفاده از لایه های محافظتی از قبیل رنگ و پولیش در قیاس با الوار ترموود معمولی بررسی نمایند و در یکی از آنها شرکتی فنلاندی به مدت 16 هفته الوار چوب نما را در تماس مستقیم با خاک قرار داد و نتایج بسیار امیدوار کننده بودند.

 

نگهداری چوب ترمو در برابر رطوبت

به این نوع مقاومت در برابر پوسیدگی و نفوذ حشرات و رطوبت استواری از نوع کلاس 1 اطلاق میشود که نگهداری چوب ترمو در اثر تابش حرارت به سطوح چوب نما به مدت 3 ساعت و در حرارت 220 درجه سانتیگراد حاصل میگردد. شایان ذکر است که برخی از کارخانجات از درجه کیفی کلاس 2 استفاده میکنند که درجه حرارت کوره 210 میباشد و محصولات گرچه از ماندگاری خوبی برخوردار هستند ولی در کیفیت به کلاس 1 نمیرسند.

 

 

نگهداری چوب ترمو پس از تولید

استفاده از روشهای مدرن تولید نمای چوبی ساختمان.

تماس با خاک و رطوبت مشکل چندانی ایجاد نمیکند.

از قراردادن تیرکهای ترمو در عمق خاک در نگهداری چوب ترمو پرهیز شود.

البته در مواردی مانند ایجاد شیروانی و همچنین قرار دادن ستونهای ترمووود در قسمتهای شن و ماسه خشک.

در آزمایشات به عمل آمده مشکل چندانی مشاهده نشده است.

نگهداری چوب ترمو در برابر پوسیدگی

در نگهداری چوب ترمو به دلیل گردش هوای آزاد در اطراف سطوح چوبی, حتی در صورت تماس با رطوبت مختصر و ریگهای درشت, چون الوار به سرعت خشک میشوند اشکالات چندانی در زمینه بروز پوسیدگی رخ نخواهند داد.نسبت به نمای چوب ترمووود معمولی هیچ گونه حشره ای به داخل بافتهای چوب نفوذ نکرده و پوسیدگی قهوه ای رنگ معمول در چوبها به هیچ وجه مشاهده نگردید. این آزمایش بر روز چوب اش یا درخت زبان گنجشک صورت پذیرفت.