شیار نیمه عمیق ترمووود UTS

  • چوبهای ترمووود UTS که به ترمووود های فاق و زبانه نیز شناخته می شوند.
  • پس از قرار گرفتن در داخل یکدیگر شیارهای زیبایی ایجاد میکنند
  • که جهت استفاده در نمای ساختمان بسیار مناسب می باشند.
  • ترمووود UTS –PINE ساخته شده از چوب درخت کاج می باشد.
  • این چوب ترمووود دارای فاق و زبانه مخصوص نما می باشد که در محل نری آن یک زاویه قائم و نود درجه وجود دارد.
  • در مرحله نصب این چوب نما ها از ناحیه فاق و زبانه در یک دیگر چفت می شوند
  • زیبایی چشمگیری را بعد از مرحله نصب شاهد هستیم.
  • بعضی از انواع UTS نیز وجود دارد که در قسمت پشت آن تعدادی شیار نیمه عمیق وجود دارد.
  • که این شیارها باعث جلوگیری از تاب خوردن طولی ترمووود در زمان بعد از نصب می باشد.
  • مقطع UTS فقط جهت نمای ساختمان و دکوراسیون داخلی ساختمان به کار برده می شود.