ترمووود ۱۳۰ در ۲۰

اغلب جنس ترمووود با ضخامت ۲۰ و عرض ۱۳۰ میلیمتر از درخت “اش” یا همان زبان گنجشک میباشد. درخت اش بومی اروپاست، رنگ طبیعی چوب این درخت کرم است که پس از عملیات ترمووود به قهوهای تیره تغییر میکند. این نوع از ترمو وود برای ترموود کف، کفپوش و راهپله مورد استفاده قرار میگیرند، این مدل از چوب ترمووود با مقطع دک نامیده میشوند. چوب ترموود DECK به لحاظ ظاهری مانند SHP میباشد و دارای فرم ۴ تراش است و شیارها بر روی آن بصورت موازی قرار میگیرند تا از لیز و ُسر خوردن بر روی ترمو وود کف جلوگیری نمایند و همچنین ابعاد ترموود ثابت هستند و دچار تغییر شکل نخواهند شد. این مدل ترمووود را میتوان نوعی عایق به شمار آورد. در حالت کلی ضخامت ترمو وود از شانزده میلیمتر شروع می شود و تا ضخامت چهل و دو میلیمتر می باشد و عرض استاندارد ترموود هم کمتر از ۹۲ میلیمتر نیست و بیشتر از ۱۴۰ میلیمتر هم تولید نمیشود.

چوب های ترمو در ابعاد 130*20 که جزو گونه های سخت چوب می باشد، به دلیل ساختار مقاوم آن غالبا به صورت تایل و یا الواری در کف و یا در نمای ساختمان استفاده می گردند.