چوب ترمووود ( انواع روش تولید چوب ترمو )

روش ترمووود باعث تجزیه حرارتی و خروج ترکیبات آبدوست آن شده و دوام فیزیکی ترمووود در تماس با آب را تضمین می کند. ترمووود ثبات ابعاد بالاتری داشته و بر اثر تر و خشک شدن متوالی چوب ترمو دچار ترک و تابیدگی نمی شود.

عملیات اشباع سازی چوب

روش های مختلفی برای ترمووود کردن وجود داردو بهترین روش برای انجام ترمووود محیطی است که در آن  دسترسی اکسیژن و رطوبت حداقل باشد. حضور آب و اکسیژن باعث تجزیه حرارتی/ شیمیایی شدید چوب ترمو شده و در نتیجه ویژگی های مکانیکی ترمووود کاهش شدیدی می یابد.

چوب های ترموود دارای ثبات ابعادی بسیار بالایی نسبت به چوب های دیگر می باشند. اما ترمووود حدود 30 درصد در مقاومت مکانیکی چوب ( مقاومت به ضربه ) ضعیف تر میباشد.

در دنیا روش های مختلفی برای تولید چوب ترمووود با نام های تجاری مختلف وجود دارد که در ذیل به آن ها اشاره می شود.

محیط فرآوری :

بخار آب

نیتروژن

خلاء

روغن گیاهی

نام تجاری :

ترمووود

ریتیوود

وکوود

تیمار روغن گرمایی

روش تیمار حرارتی :

فنلاندی

فرانسوی

ایتالیایی

آلمانی

ترمو کف
مقایسه ترمووود ایرانی رهاچوب
نما ویلا ترمووود
نام