مقاومت و ماندگاری چوب جکوزی ترموود

استفاده از ترموو و ساخت جکوزی ترموود همانند طراحی ها و دیزاین های دیگر است و چوبی که برای جکوزی استفاده می شود ، هیچ گونه فرقی با چوب های دیگر ندارد .

استفاده از نمای ترکیبی سنگ و چوب ساختمان های مدرن

/
نمای ترکیبی سنگ و چوب می تواند بسیار جذاب و زیبا باشد البته این مورد را باید دانست که هیچ چیز نمی‌تواند به اندازه نمای چوبی خالص زیبا و جذاب باشد .