چوبهای ترمو Pine در ابعاد 92*16 ، نوعی از چوبهای ترمووود می باشد که قابل استفاده در نمای ساختمان هم در فضای داخلی و هم فضای خارجی می باشد.