چوبهای ترموود UTV که به ترموودهای فاق و زبانه نیز معروف هستند با توجه به تراش خاصی که دارند، داخل یکدیگر قرار گرفته و جهت استفاده در نمای ساختمان بسیار مناسب می باشند.