چوبهای ترموود UTS که به ترمووود های فاق و زبانه نیز شناخته می شوند، پس از قرار گرفتن در داخل یکدیگر شیارهای زیبایی ایجاد میکنند که جهت استفاده در نمای ساختمان بسیار مناسب می باشند.