چوبهای ترمو Pine در ابعاد ۹۲*۱۶ ، نوعی از چوبهای ترمووود می باشد که قابل استفاده در نمای ساختمان هم در فضای داخلی و هم فضای خارجی می باشد.