چوب های ترمو در ابعاد 130*20 که جزو گونه های سخت چوب می باشد، به دلیل ساختار مقاوم آن غالبا به صورت تایل و یا الواری در کف و یا در نمای ساختمان استفاده می گردند.