چوبهای ۱۱۸*۲۶D5که مشابه چوب ۱۱۸*۲۶ ساده می باشند فقط با تفاوت اینکه در آن شیارهای موازی وجود دارد که هم به زیبایی آن می افزاید و هم برای استفاده در کف و دور استخر، شیارهای موجود در آن از سر خوردن جلوگیری به عمل می آورد.